Teeth Cleaning

Teeth Cleaning

Teeth Cleaning - Lagged.com

  • 66%

Làm sạch một số răng trong trò chơi trực tuyến điên rồ này! Thu thập miếng dán đánh răng và bắt đầu làm sạch khi bạn cố gắng giành được điểm cao.

Cách chơi: Nhấp hoặc nhấn để làm sạch

Chơi trò chơi Teeth Cleaning trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Teeth Cleaning là một trong những trò chơi kỹ năng thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi