Muscle Rush

Muscle Rush

Muscle Rush - Lagged.com

  • 86%
  • Thành tựu

Tăng cường cơ bắp của bạn khi bạn đâm xuyên qua các bức tường trên đường đến cuối cấp độ. Thu thập năng lượng và tránh chướng ngại vật khi bạn cố gắng kiếm càng nhiều sao càng tốt trong mỗi cấp độ. Nhanh chóng kết thúc trong phiên bản trực tuyến thú vị này của ứng dụng phổ biến.

Cách chơi: Sử dụng cảm ứng hoặc chuột để di chuyển và chạy

Chơi trò chơi Muscle Rush trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Muscle Rush là một trong những trò chơi máy thùng thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi