Hãy chơi Stack the Burger

Xếp chồng lên nhau với người xếp chồng tốt nhất, Girbeagly, trong trò chơi vui nhộn này! Hãy xem Girbeagly có thể xếp bánh mì kẹp thịt của mình cao đến mức nào và liệu anh ta có thể nhận đúng đơn đặt hàng của khách hàng hay không!