มาเล่นซ้อนเบอร์เกอร์กันเถอะ

ซ้อนตัวเองกับ stacker ที่ดีที่สุด Girbeagly ในการเล่นเฮฮานี้! ดูว่า Girbeagly สามารถวางเบอร์เกอร์ของเขาได้สูงแค่ไหน และเขาจะสามารถรับคำสั่งซื้อของลูกค้าได้ถูกต้องหรือไม่!