Hướng dẫn Balloons Creator

Toàn bộ video hướng dẫn về Balloons Creator, một trò chơi giải đố trực tuyến thú vị ở đây trên Lagged. Xem và chơi cùng khi tôi hoàn thành tất cả 30 cấp độ. Tạo bóng bay và xem điều gì sẽ xảy ra.