Hãy chơi Rotated Cups

Xem và chơi cùng khi tôi chơi Rotated Cups. Xoay những chiếc cốc đó để thả bóng vào khung thành. Bạn có thể đánh bại tất cả các cấp độ trong trò chơi giải đố trực tuyến vui nhộn này không?