Exploration Lite

Exploration Lite

Exploration Lite - Lagged.com

  • 79%

Hãy đào càng sâu càng tốt để cố gắng đạt đến rương kho báu trước khi hết năng lượng. Thu thập đá quý và đồ trang sức để nâng cấp bom và năng lượng của bạn để khai thác dễ dàng hơn. Cố gắng đạt đến độ sâu mới với mỗi lần thử trong trò chơi khai thác trực tuyến thú vị này.

Cách chơi: Nhấp hoặc chạm để thay đổi hướng khi khai thác.

Chơi trò chơi Exploration Lite trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Exploration Lite là một trong những trò chơi kỹ năng thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi