Mineclicker

Mineclicker

Mineclicker - Lagged.com

  • 82%

Hãy nhấp vào một ngày nào đó khi bạn cố gắng khai thác ở tâm trái đất. Mua nâng cấp, sửa chữa thiết bị của bạn và xem liệu bạn có thể đào Trung Quốc hay không.

Cách chơi: Nhấp hoặc nhấn để khai thác

Chơi trò chơi Mineclicker trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Mineclicker là một trong những trò chơi kỹ năng thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi