Hook and Rings

Hook and Rings

Hook and Rings - Lagged.com

  • 94%
  • Thành tựu

Xoay móc để thả tất cả các vòng vào lỗ. Thả tất cả các vòng vào lỗ để nhận được 3 sao ở mỗi cấp độ. Cố gắng hoàn thành tất cả 30 cấp độ với cả 3 sao để có một trò chơi hoàn hảo. Xoay chậm và ổn định khi bạn cố gắng thả tất cả các móc vào lỗ trong trò chơi giải đố trực tuyến vui nhộn này tương tự như ứng dụng Slide Hoops.

Cách chơi: Dùng chuột hoặc ngón tay xoay móc để thả nhẫn vào lỗ.

Chơi trò chơi Hook and Rings trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Hook and Rings là một trong những trò chơi giải đố thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi