เกมหนีแม่ขายาว

วิดีโอของ Poppy Playtime Chapter 2 สองสามระดับแรกหรือที่รู้จักในชื่อ Mommy Long Legs Escape ดูและเล่นไปพร้อมกับคุณพยายามค้นหารูปภาพที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดในแต่ละด่าน