Mommy Long Legs Escape Gameplay

Video về một vài cấp độ đầu tiên của Poppy Playtime Chapter 2, còn được gọi là Mommy Long Legs Escape. Xem và chơi cùng khi bạn cố gắng tìm tất cả các hình ảnh ẩn trong mỗi cấp độ.