มาเล่น Draw to Save กันเถอะ

ติดเกมใหม่ Draw to Save? Girbagly ได้สร้างเกมให้คุณเล่นแล้ว! ดูว่าเขาวาดหุ่นไม้ของเขาออกจากสถานการณ์ที่เหนียวแน่นได้อย่างไรในวิดีโอใหม่สุดฮานี้!