Hãy chơi Draw to Save

Bị mắc kẹt trong trò chơi mới, Draw to Save? Chà, Girbeagly đã tạo ra một trò chơi chỉ dành cho bạn! Xem cách anh ấy vẽ hình người que của mình ra khỏi những tình huống khó khăn trong video mới vui nhộn này!