Color Hoop Stack

Color Hoop Stack

Color Hoop Stack - Lagged.com

  • 98%
  • Thành tựu

Hãy tham gia câu đố cổ điển, Tháp Hà Nội, trong sự thay đổi đầy màu sắc này! Hoàn thành mỗi cấp độ bằng cách cô lập từng màu với tháp riêng của nó. Sử dụng nút hoàn tác nếu bạn rơi vào tình huống xấu hoặc đặt lại hoàn toàn để bắt đầu mới! Cố gắng kết hợp các màu sắc và mở các tháp khi độ khó tăng dần. Xem có bao nhiêu tháp bạn có thể giải quyết!

Cách chơi: Sử dụng chuột hoặc chạm để chơi.

Chơi trò chơi Color Hoop Stack trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Color Hoop Stack là một trong những trò chơi giải đố thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi