Escape from Prison

Escape from Prison

Escape from Prison - Lagged.com

  • 80%
  • Thành tựu

Giúp tù nhân stickman thoát khỏi nhà tù. Chọn từ nhiều tùy chọn khác nhau khi bạn cố gắng tìm ra con đường chính xác. Nếu bạn chọn sai, bạn có thể thử lại cho đến khi bạn chọn đúng. Làm nổ tung các bức tường, đánh bại quái vật và tìm đường ra ngoài các bức tường của nhà tù trong trò chơi giải đố trực tuyến vui nhộn này.

Cách chơi: Nhấp hoặc chạm để chọn từ các tùy chọn. Cố gắng thoát khỏi nhà tù.

Chơi trò chơi Escape from Prison trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Escape from Prison là một trong những trò chơi giải đố thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi