How to Loot

How to Loot

How to Loot - Lagged.com

  • 92%
  • Thành tựu

Loot kho báu cổ xưa và cứu công chúa trong trò chơi giải đố điên rồ này! Nhấp hoặc chạm vào ghim để kéo chúng. Hãy tránh những con yêu tinh bằng mọi giá nếu không bạn sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình! Hoàn thành mỗi cấp độ bằng cách cứu công chúa hoặc thu thập kho báu. Sử dụng nguy cơ lửa và nước làm lợi thế của bạn để đảm bảo chiến lợi phẩm!

Cách chơi: Sử dụng chuột hoặc chạm để chơi.

Chơi trò chơi How to Loot trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. How to Loot là một trong những trò chơi giải đố thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi