Floor Jumper Escape

Floor Jumper Escape

Floor Jumper Escape - Lagged.com

  • 87%
  • Thành tựu
  • Điểm cao

Giúp cô gái tránh bị bắt bằng cách nhảy lên đỉnh của tòa nhà. Thu thập các chồng tiền khi bạn tránh rơi ra khỏi các cạnh. Tiếp tục nhảy và cố gắng không bị phân tâm bởi tất cả sự náo động.

Cách chơi: Nhấp hoặc chạm để nhảy

Chơi trò chơi Floor Jumper Escape trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Floor Jumper Escape là một trong những trò chơi máy thùng thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi