Scale Run

Scale Run

Scale Run - Lagged.com

  • 72%
  • Thành tựu

Khai thác sức mạnh của sức mạnh vũ phu và sự nhanh nhẹn tuyệt đối trong trò chơi chạy vui nhộn này! Chuyển đổi trình phát của bạn từ kích thước con kiến sang kích thước của một tòa nhà chọc trời và quay lại khi nó phù hợp với địa hình. Sử dụng hướng dẫn được mã hóa màu để có lợi cho bạn. Tốc độ tối đa đạt được ở dạng tiêu chuẩn vì vậy hãy cố gắng sử dụng càng nhiều càng tốt ... dù gì thì đó cũng là một cuộc đua!

Cách chơi: Sử dụng chuột hoặc chạm để chơi.

Chơi trò chơi Scale Run trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Scale Run là một trong những trò chơi máy thùng thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi