Rolling Ball 2

Rolling Ball 2

Rolling Ball 2 - Lagged.com

  • 78%
  • Thành tựu

Lăn bóng của bạn qua bầu trời khi bạn cố gắng tránh tất cả các chướng ngại vật trong phiên bản Rolling Sky trực tuyến này. Tránh chướng ngại vật di chuyển, nhảy qua các khoảng trống và cố gắng đến cuối mỗi cấp độ mà không chết. Bạn chỉ nhận được một lần thử để hoàn thành mỗi thử thách, chúc may mắn! Khám phá 5 cấp độ thú vị khác nhau trong phiên bản trực tuyến của trò chơi ứng dụng phổ biến này. Hoàn thành tất cả 5 cấp độ để mở khóa tất cả các thành tựu.

Cách chơi: Các phím mũi tên hoặc điều khiển chạm để di chuyển quả bóng của bạn. Tránh tất cả các chướng ngại vật.

Chơi trò chơi Rolling Ball 2 trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Rolling Ball 2 là một trong những trò chơi máy thùng thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi