Hangman

Hangman

Hangman - Lagged.com

  • 84%
  • Thành tựu
  • Điểm cao

Một bước ngoặt cho trò chơi xếp hình Hangman phổ biến. Chọn chế độ khó của bạn (dễ, trung bình hoặc khó) sau đó cố gắng đoán từng từ hoặc cụm từ. Bạn đang đưa ra một danh mục làm đầu mối và bạn phải chọn các chữ cái mà bạn nghĩ sẽ có trong từ hoặc cụm từ. Trong phiên bản này, bạn phải giữ tất cả kẹo của bạn nếu không con rồng sẽ đốt cháy bạn. Kiếm thêm điểm dựa trên chế độ khó, tiếp tục chơi cho đến khi bạn đứng đầu bảng xếp hạng trong trò chơi xếp chữ cổ điển này.

Cách chơi: Bấm hoặc gõ vào các chữ cái khi bạn cố gắng đánh vần các từ.

Chơi trò chơi Hangman trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Hangman là một trong những trò chơi giải đố thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi