Hero Tower

Hero Tower

Hero Tower - Lagged.com

  • 92%
  • Thành tựu

Tiêu diệt kẻ thù và bảo vệ lâu đài trong trò chơi hành động gây nghiện này! Hoàn thành mỗi cấp độ bằng cách đánh bại từng kẻ thù. Nhân vật của bạn sẽ có thể tiêu diệt bất kỳ kẻ thù nào có sức mạnh cơ bản thấp hơn của bạn. Đánh bại kẻ thù sẽ kết hợp sức mạnh của chúng với cấp độ sức mạnh hiện có của bạn. Hãy xem liệu bạn có đủ khả năng để tiêu diệt tất cả bọn chúng không!

Cách chơi: Nhấp hoặc nhấn để chơi.

Chơi trò chơi Hero Tower trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Hero Tower là một trong những trò chơi hành động thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi