Miner Hole

Miner Hole

Miner Hole - Lagged.com

  • 86%
  • Thành tựu

Thu thập vũ khí, hộp, cây cối và nhiều đồ vật khác để giúp bạn đánh bại tên trùm. Thả các vật thể vào lỗ của bạn và mở rộng lỗ đó để bạn có thể thu thập các vật thể lớn hơn nữa. Mở khóa giao diện mới khi bạn cố gắng chiến đấu và đánh bại tất cả tên trùm.

Cách chơi: Sử dụng chuột hoặc ngón tay để di chuyển lỗ của bạn, thu thập đồ vật để giúp bạn chiến đấu với tên trùm.

Chơi trò chơi Miner Hole trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Miner Hole là một trong những trò chơi hành động thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi