Stickman Hero

Stickman Hero

Stickman Hero - Lagged.com

  • 82%
  • Điểm cao

Sử dụng thao tác chạm để chơi hoặc WASD để di chuyển, không gian để nhảy, nhấp chuột trái để bắn và nhấp chuột phải để bắn dây.Sử dụng chạm để chơi hoặc WASD để di chuyển, không gian để nhảy, nhấp chuột trái để bắn và nhấp chuột phải để kéo dây. Sử dụng chạm để chơi hoặc WASD để di chuyển, không gian để nhảy, nhấp chuột trái để bắn và nhấp chuột phải để kéo dây.

Cách chơi: Sử dụng chạm để chơi hoặc WASD để di chuyển, không gian để nhảy, nhấp chuột trái để bắn và nhấp chuột phải để kéo dây.

Chơi trò chơi Stickman Hero trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Stickman Hero là một trong những trò chơi hành động thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi