Hex Blaster

Hex Blaster

Hex Blaster - Lagged.com

  • 95%
  • Thành tựu
  • Điểm cao

Hãy nhắm và làm nổ tung tất cả các hình dạng. Hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau và mở khóa các giao diện mới khi bạn tiến bộ trong trò chơi arcade siêu vui nhộn này. Thu thập sức mạnh và mở khóa các khả năng khác nhau để giúp bạn đạt được điểm số cao. Chơi chế độ vô tận hoặc thử thách bản thân với ba chế độ khó khác nhau trong chế độ Cấp độ. Tiếp tục thổi bay các khối hex cho đến khi bạn đạt được điểm cao.

Cách chơi: Nhấp hoặc chạm để khởi động quả bóng

Chơi trò chơi Hex Blaster trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Hex Blaster là một trong những trò chơi máy thùng thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi