Miner Gold Idle

Miner Gold Idle

Miner Gold Idle - Lagged.com

  • 91%
  • Thành tựu

Trải nghiệm cơn sốt vàng đầu tiên trong trò chơi clicker gây nghiện này! Khai thác vàng bằng cách nhấp chuột. Sử dụng số vàng bạn kiếm được để nâng cấp thiết bị khai thác, tốc độ và lợi nhuận của bạn. Làm việc thông minh hơn chứ không phải chăm chỉ hơn, vì vậy hãy nâng cấp một cách khôn ngoan và bạn sẽ kiếm được tiền mặt ngay lập tức và với công việc tối thiểu!

Cách chơi: Sử dụng chuột hoặc chạm để chơi.

Chơi trò chơi Miner Gold Idle trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Miner Gold Idle là một trong những trò chơi chiến thuật thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi