Power Wash 3D

Power Wash 3D

Power Wash 3D - Lagged.com

  • 88%
  • Thành tựu

Rửa sạch tất cả bụi bẩn trong trò chơi trực tuyến vui nhộn này. Sử dụng máy phun rửa áp lực của bạn để thổi bay tất cả bụi bẩn và cặn bẩn bám trên từng món đồ. Loại bỏ tất cả bụi bẩn hoàn thành mỗi cấp độ trong trò chơi theo chủ đề rửa áp lực thư giãn và thỏa mãn này.

Cách chơi: Dùng chuột hoặc ngón tay để rửa

Chơi trò chơi Power Wash 3D trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Power Wash 3D là một trong những trò chơi giải đố thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi