Rope Dude

Rope Dude

Rope Dude - Lagged.com

  • 94%
  • Thành tựu

Đưa ragdolls đến cái chết không đúng lúc của chúng trong trò chơi giải đố dựa trên vật lý kỳ lạ này! Hoàn thành mỗi cấp độ bằng cách đưa ragdoll tiếp xúc với lưỡi quay hoặc một số vật thể chết người khác. Sử dụng vật lý để làm lợi thế của bạn và sắp xếp thời gian phù hợp và bạn sẽ nhanh chóng tìm thấy thành công!

Cách chơi: Sử dụng chuột hoặc chạm để chơi.

Chơi trò chơi Rope Dude trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Rope Dude là một trong những trò chơi giải đố thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi