Sniper Assassin 2

Sniper Assassin 2

Sniper Assassin 2 - Lagged.com

  • 87%
  • Thành tựu
  • Điểm cao

Tiêu diệt tất cả các mục tiêu của bạn trong sự trở lại của Sniper Assassin. Trong phần tiếp theo có đồ họa mới và cải tiến và 20 nhiệm vụ mới để bạn cố gắng hoàn thành. Tập trung và điều chỉnh mục tiêu của bạn theo khoảng cách và gió. Đừng bắn bất kỳ vật vô tội nào khi bạn cố gắng tiêu diệt tất cả các mục tiêu của mình. Điểm cao của bạn sẽ được đưa vào bảng xếp hạng Lagged sau khi bạn hoàn thành trò chơi.

Cách chơi: Nhấp hoặc nhấn để nhắm và bắn

Chơi trò chơi Sniper Assassin 2 trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Sniper Assassin 2 là một trong những trò chơi hành động thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi