T-Rex

T-Rex

T-Rex - Lagged.com

  • 92%
  • Thành tựu

Nhảy qua tất cả các chướng ngại vật trong trò chơi Chrome ẩn gây nghiện này. Đây là trò chơi ẩn xuất hiện khi bạn ngoại tuyến trong trình duyệt Chrome. Bây giờ bạn có thể thách thức bạn bè của mình trực tuyến để xem ai có thể đạt điểm cao nhất. Chạy về phía trước và nhảy qua bất kỳ chướng ngại vật nào cản đường bạn.

Cách chơi: Nhấn hoặc sử dụng Phím cách hoặc Mũi tên lên để Bắt đầu và Nhảy

Chơi trò chơi T-Rex trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. T-Rex là một trong những trò chơi máy thùng thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi