Toy Army - Draw Defense

Toy Army - Draw Defense

Toy Army - Draw Defense - Lagged.com

  • 72%
  • Thành tựu

Hãy vạch ra một số kế hoạch cho chiến trường trong trò chơi chiến lược sáng tạo này! Vẽ ra nơi bạn muốn trên chiến trường mà bạn muốn binh lính của bạn đóng quân và xem khi họ được đưa vào cuộc sống trước mắt bạn! Sử dụng tinh thần đồng đội và không gian để làm lợi thế của bạn và xem liệu bản vẽ của bạn có thể mang lại chiến thắng hay không!

Cách chơi: Sử dụng chuột hoặc chạm để chơi.

Chơi trò chơi Toy Army - Draw Defense trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Toy Army - Draw Defense là một trong những trò chơi chiến thuật thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi