Huggy Wuggy Merge

Huggy Wuggy Merge

Huggy Wuggy Merge - Lagged.com

  • 85%
  • Thành tựu

Tham gia Kissy Missy khốc liệt trong trò chơi chiến lược gây nghiện này! Bắt đầu mỗi cấp độ bằng cách mua đội quân Huggy Wuggys của bạn. Kéo Huggy Wuggy lên trên nhau để hợp nhất chúng thành một dạng Huggy Wuggy to hơn, mạnh hơn, có thể gây sát thương và chịu nhiều sát thương hơn. Hãy xem bạn có thể xây dựng một con Huggy Wuggy mạnh đến mức nào!

Cách chơi: Sử dụng chuột hoặc chạm để chơi.

Chơi trò chơi Huggy Wuggy Merge trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Huggy Wuggy Merge là một trong những trò chơi vui nhộn thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi