Hãy chơi Squad Tower

Xem Girbeagly hack và chém để giành chiến thắng trong trò chơi theo chủ đề Trò chơi mực mới ngọt ngào, Squad Tower, trong trò chơi tuyệt vời này, hãy cùng chơi!