Wall Crawler

Wall Crawler

Wall Crawler - Lagged.com

  • 91%
  • Thành tựu

Sử dụng siêu năng lực dính của bạn để đánh bại các nhân vật dính của kẻ thù trong trò chơi chiến đấu dựa trên vật lý tuyệt vời này! Bắn web của bạn để di chuyển xung quanh sân khấu và phóng mình vào kẻ thù. Hoàn thành mỗi cấp độ bằng cách đánh bại từng kẻ thù. Sử dụng số tiền bạn kiếm được để mở khóa giao diện mới ngọt ngào cho nhân vật của bạn!

Cách chơi: Sử dụng chuột hoặc chạm để chơi.

Chơi trò chơi Wall Crawler trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Wall Crawler là một trong những trò chơi giải đố thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi