Hướng dẫn PuzzDot

Hướng dẫn lối chơi đầy đủ cho trò chơi giải đố PuzzDot. Xem và chơi cùng khi bạn cố gắng hoàn thành tất cả 40 cấp độ. Di chuyển khối màu tím xung quanh màn hình khi bạn cố gắng xóa tất cả các chấm màu xám. Loại bỏ các dấu chấm để hoàn thành mỗi câu đố. Mẹo: hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu di chuyển!