Cube Frenzy

Cube Frenzy

Cube Frenzy - Lagged.com

  • 79%
  • Thành tựu

Tránh các gai và các chướng ngại vật chết người khác khi bạn giúp khối lập phương của mình đi đến cuối màn. Có ba nhân vật khác nhau, một nhân vật mà bạn có thể bay qua không trung. Hãy cố gắng hoàn thành cả ba cấp độ trong ít lần thử nhất có thể trong trò chơi thể loại Geometry Dash này.

Cách chơi: Nhấp hoặc chạm để nhảy

Chơi trò chơi Cube Frenzy trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Cube Frenzy là một trong những trò chơi kỹ năng thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi