Geometry Neon Dash

Geometry Neon Dash

Geometry Neon Dash - Lagged.com

  • 88%
  • Thành tựu

Điều hướng khối và con tàu của bạn đến cuối mỗi cấp trong trò chơi siêu nghiện này! Tránh gai và tường khi bạn cố gắng thu thập các ngôi sao và tránh chết quá nhiều lần! Chơi cả ngày khi bạn cố gắng mở khóa tất cả các thành tích trong trò chơi và mua tất cả các giao diện khác nhau.

Cách chơi: Nhấp hoặc chạm để nhảy

Chơi trò chơi Geometry Neon Dash trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Geometry Neon Dash là một trong những trò chơi kỹ năng thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi