Paper Dash

Paper Dash

Paper Dash - Lagged.com

  • 84%
  • Thành tựu

Duyệt qua các cấp độ vẽ tay và cố gắng thu thập tất cả các ngôi sao. Tránh gai và cố gắng không rơi khỏi mép khi bạn chạy về phía lá cờ để kết thúc mỗi cấp độ. Cố gắng hoàn thành tất cả 20 cấp độ và thu thập tất cả 60 sao trong Paper Dash, một trò chơi phong cách Geometry Dash.

Cách chơi: Nhấp hoặc chạm để nhảy

Chơi trò chơi Paper Dash trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Paper Dash là một trong những trò chơi kỹ năng thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi