Go Up Dash

Go Up Dash

Go Up Dash - Lagged.com

  • 85%
  • Thành tựu

Nhanh chóng di chuyển sang trái và phải khi bạn lao lên trên. Tránh tất cả các chướng ngại vật mà bạn nhìn thấy khi cố gắng về đích. Bạn phải hoàn thành mỗi cấp độ trong một lần, vì vậy nếu bạn chết, bạn phải bắt đầu lại từ đầu. Cố gắng hoàn thành tất cả 14 cấp độ trong trò chơi phong cách gạch ngang hình học cực kỳ khó khăn này. Cố gắng đừng quá thất vọng khi bạn không thể vượt qua một cấp độ!

Cách chơi: Nhấp hoặc chạm để chuyển sang trái hoặc phải

Chơi trò chơi Go Up Dash trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Go Up Dash là một trong những trò chơi máy thùng thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi