Click Play Go

Click Play Go

Click Play Go - Lagged.com

  • 86%
  • Thành tựu

Tìm tất cả các ninja ẩn để tập hợp nút chơi để kết thúc trò chơi. Đây là Giai đoạn 1 trong chuỗi Click Play Go mới. Nhấn xung quanh 4 màn hình khác nhau để tìm tất cả các đối tượng ẩn. Xem hướng dẫn video của chúng tôi nếu bạn gặp khó khăn hoặc cần trợ giúp khi chơi.

Cách chơi: Nhấp hoặc nhấn để tương tác

Chơi trò chơi Click Play Go trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Click Play Go là một trong những trò chơi giải đố thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi