Climbing Over It

Climbing Over It

Climbing Over It - Lagged.com

  • 73%
  • Thành tựu

Leo lên theo cách của bạn để chiến thắng trong trò chơi vật lý vô cùng thử thách này! Xoay dụng cụ của bạn xung quanh để nắm lấy đá hoặc đất và đẩy mạnh về phía trước. Đừng nản lòng nếu cần một chút thời gian để cảm nhận vật lý của trò chơi này, hãy tiếp tục rèn luyện và bạn sẽ sớm lên đỉnh thế giới!

Cách chơi: Sử dụng chuột hoặc chạm để xoay dụng cụ leo núi của bạn.

Chơi trò chơi Climbing Over It trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Climbing Over It là một trong những trò chơi hành động thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi