Square Dash

Square Dash

Square Dash - Lagged.com

  • 78%
  • Thành tựu

Tránh tất cả các chướng ngại vật chết người khi bạn cố gắng đưa hình vuông của mình về đích. Nhảy hoặc nhảy đôi qua gai, khoảng trống và các vật thể chết người khác khi bạn cố gắng hoàn thành tất cả 15 cấp độ. Cố gắng không quá thất vọng khi bạn vượt qua từng thử thách.

Cách chơi: Nhấn hoặc nhấn để nhảy, nhấn hai lần để nhảy kép

Chơi trò chơi Square Dash trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Square Dash là một trong những trò chơi chiến thuật thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi