Dressing Up Rush

Dressing Up Rush

Dressing Up Rush - Lagged.com

  • 85%

Hãy mặc quần áo vội vàng trong trò chơi phản ứng vui nhộn này! Mỗi cấp độ sẽ cung cấp cho bạn một bộ trang phục để khao khát. Chọn dụng cụ và quần áo thích hợp trên đường đi để phù hợp với trang phục đó nhất có thể. Hoàn thành mỗi cấp độ bằng cách kết hợp tốt nhất có thể! Xem có bao nhiêu bộ trang phục tuyệt vời mà bạn sẽ mặc!

Cách chơi: Sử dụng chuột hoặc chạm để chơi.

Chơi trò chơi Dressing Up Rush trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Dressing Up Rush là một trong những trò chơi máy thùng thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi