Blob Running 2

Blob Running 2

Blob Running 2 - Lagged.com

  • 81%

Một trò chơi chạy trực tuyến thú vị, nơi bạn thu thập các đốm màu và phát triển cơ thể của mình. Cố gắng hoàn thành mỗi giai đoạn với nhiều bộ phận cơ thể nhất có thể. Tránh gai và cưa khi bạn chạy về đích trong trò chơi trực tuyến thú vị này.

Cách chơi: Sử dụng chuột hoặc ngón tay để di chuyển

Chơi trò chơi Blob Running 2 trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Blob Running 2 là một trong những trò chơi máy thùng thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi