Parkour Swing

Parkour Swing

Parkour Swing - Lagged.com

  • 92%
  • Điểm cao

Nhấn và giữ để xoay. Hãy thả hồn và thấy mình bay bổng qua khung cảnh đô thị. Bạn có thể xoay người về phía trước bao xa trong trò chơi đu dây kiểu parkour này?

Cách chơi: Bắn móc và đu qua thành phố

Chơi trò chơi Parkour Swing trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Parkour Swing là một trong những trò chơi kỹ năng thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi