Image Matching For Kids

Image Matching For Kids

Image Matching For Kids - Lagged.com

  • 85%
  • Thành tựu
  • Điểm cao

Trò chơi này là một trò chơi giáo dục dành cho trẻ em. Kéo và thả hình ảnh phù hợp để hoàn thành cấp độ. Khi bạn hoàn thành cấp độ sau đó mở khóa cấp độ tiếp theo. Bạn có 45 Cấp độ để hoàn thành. Bằng cách nhận dạng và khớp nhiều hình ảnh hơn, bạn sẽ đạt được điểm số cao hơn.

Cách chơi: Kéo và thả hình ảnh phù hợp để hoàn thành cấp độ.

Chơi trò chơi Image Matching For Kids trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Image Matching For Kids là một trong những trò chơi giải đố thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi