Match 4

Match 4

Match 4 - Lagged.com

  • 86%
  • Điểm cao

Ghép 4 khối cùng số lại với nhau để kết hợp. Cố gắng kết hợp bốn khối được đánh số giống nhau để giảm tổng số khối trên bảng. Sau khi toàn bộ bảng đầy lên thì trò chơi kết thúc. Cố gắng kiếm càng nhiều sao càng tốt để đạt điểm cao để đứng đầu bảng xếp hạng Lagged.

Cách chơi: Nhấp hoặc chạm để đặt các khối được đánh số. Ghép 4 trong số các số giống nhau để kết hợp.

Chơi trò chơi Match 4 trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Match 4 là một trong những trò chơi giải đố thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi