1010

1010

1010 - Lagged.com

  • 94%
  • Thành tựu
  • Điểm cao

Đặt các khối lên bảng 10x10 một cách chiến lược để lại đủ không gian cho các khối mới. Lấp đầy các hàng để xóa các khối khỏi trò chơi và kiếm thêm điểm. Tiếp tục kéo và thả các quân cờ mới lên bảng cho đến khi không còn đủ chỗ trống cho động tác khác. Sau khi trò chơi kết thúc, điểm số tốt nhất của bạn sẽ được thêm vào bảng xếp hạng toàn cầu của chúng tôi.

Cách chơi: Nhấn hoặc nhấp và kéo để đặt các khối trên bảng

Chơi trò chơi 1010 trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. 1010 là một trong những trò chơi giải đố thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi