Gummy Blocks

Gummy Blocks

Gummy Blocks - Lagged.com

  • 91%
  • Thành tựu
  • Điểm cao

Kéo và thả các khối lên bảng để tạo ra các hàng kẹo dẻo. Mỗi hàng sẽ bị loại bỏ khỏi cuộc chơi và bạn sẽ kiếm được điểm. Tiếp tục chơi cho đến khi bạn hết nước đi.

Cách chơi: Nhấp hoặc chạm để đặt các khối

Chơi trò chơi Gummy Blocks trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Gummy Blocks là một trong những trò chơi giải đố thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi