Line Puzzle

Line Puzzle

Line Puzzle - Lagged.com

  • 90%
  • Thành tựu

Ghép hình ảnh bằng cách di chuyển các dòng xung quanh. Cố gắng hoàn thành tất cả 60 cấp độ trong trò chơi giải đố chọc ghẹo trí não thú vị và thư giãn này. Đơn giản chỉ cần kéo các dòng mà không cần vượt qua bất kỳ dòng nào để tạo thành hình ảnh để hoàn thành mỗi câu đố. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy xem hướng dẫn về cách hoàn thành cấp độ.

Cách chơi: Ghép các dòng với hình ảnh. Nhấp hoặc chạm và kéo để đặt điểm neo cho các đường.

Chơi trò chơi Line Puzzle trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Line Puzzle là một trong những trò chơi giải đố thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi