Piggy Stack

Piggy Stack

Piggy Stack - Lagged.com

  • 85%

Xếp các hộp lên cao để heo con của bạn có thể dọn sạch tất cả các khoảng trống. Đi từ nền này sang nền khác mà không bị rơi khỏi mép. Vượt qua từng cấp độ khi bạn giúp chú heo con của mình vượt qua tất cả các cấp độ trong thử thách trực tuyến thú vị này.

Cách chơi: Nhấp hoặc nhấn để xếp các hộp. Giúp lợn hạ cánh trên nền tảng tiếp theo.

Chơi trò chơi Piggy Stack trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Piggy Stack là một trong những trò chơi máy thùng thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi